SEBE SURESİ


Ayet Getir
34-SEBE 53. Ayet

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

Ve kad keferû bihî min kablu, ve yakzifûne bil gaybi min mekânin baîd(baîdin).

Bayraktar Bayraklı

Onlar, bu duruma düşmeden önce inkâr etmişler, bilmeden uzaktan taş atmışlardı.


Edip Yüksel

Halbuki daha önce onu yalanlamışlardı. Bilgileri olmayan konularda uzaktan atıp tutuyorlardı.


Erhan Aktaş

Oysaki daha önce onu1 kesin olarak yalanlamışlardı. Uzak bir yerden2 gayb3 hakkında atıp tutuyorlardı. 1- Vahyi, hesap gününü. 2- Dünyadayken. 3- Ahiret hayatının varlığı hakkında.


Muhammed Esed

Halbuki önceleri hakikati inkara kalkışmışlar ve insan kavrayışının ötesindeki bazı şeylere uzaktan dil uzatmışlardı.


Mustafa İslamoğlu

Oysa ki onlar daha önceden inkar etmişler ve (dünya gibi) uzak bir noktadan (ahiret gibi) idraki aşan bir gerçeğe dil uzatmışlardı.


Süleyman Ateş

Oysa daha önce onu inkâr etmişlerdi. Uzak yerden görülmeyene taş atıyorlardı.


Süleymaniye Vakfı

Oysa daha önce görmezlikten gelerek[1*] uzakça bir yerden karanlığa taş atıyorlardı[2*]. [1*] kendilerini gerçeğe kapatarak [2*] boş işlerle uğraşıyorlardı


Yaşar Nuri Öztürk

Daha önce inkâr etmişlerdi onu. Gayba taş atıp duruyorlardı o uzak yerden.


Ayetin Tefsiri