NÂZİÂT SURESİ


Ayet Getir
79-NÂZİÂT 30. Ayet

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

Vel arda ba’de zâlike dehâhâ.

Bayraktar Bayraklı

(30-33) Ardından yerküreyi döşedi. Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için yerden suyunu ve bitkilerini çıkardı. Dağları yerleştirdi.


Edip Yüksel

Ve yeri de yumurta biçimine soktu.


Erhan Aktaş

Yeryüzünü yayıp döşedi.


Muhammed Esed

Ve ardından yeri düzenleyip yaymıştır,


Mustafa İslamoğlu

Ve onun ardından yeryüzünü yuvarlatarak bir düzene koydu;


Süleyman Ateş

Bundan sonra da yeri yayıp yuvarlattı.


Süleymaniye Vakfı

Yeri, bundan sonra döşedi[*]. [*] Ayete göre, bitkilerin ve hayvanların yaratılması, göklerin ve yerin yaratılmasından, gecenin ve gündüzün oluşumundan sonradır. Yedi âyette, göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı bildirilmiştir. Şu âyetlerde ise yerin iki günde yaratıldığı, gıda ölçülerinin toprağa yerleştirmesinin iki gün daha devam ettiği, kalan iki günde de göklerin yaratıldığı bildirilmiştir. “De ki; yeri iki günde yaratana benzer nitelikte varlıklar oluşturarak onu tanımazlık eden siz misiniz? O, tüm varlıkların Rabbi ve sahibidir. Üstten içe sabit dağlar yerleştirip yeri bereketlendiren ve arayanlara eşit uzaklıktaki gıdaların ölçüsünü dört günde oluşturan odur. Bir de duman halindeki göğe yönelmiş; ona ve yere; “İsteyerek veya istemeyerek gelin” demişti; ikisi de; “İsteyerek geldik” demişlerdi.” Bir de onları, iki günde yedi gök halinde tamamlamış ve her gökte ona ait emri vahyetmişti. En yakın (birinci) göğü de kandillerle (yıldızlarla) süsledik ve koruduk. İşte bu, işini başaran ve bilgili olan Allah’ın onlara güç vermesidir. (Fussilet 41/9–12)


Yaşar Nuri Öztürk

Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde yuvarlattı.


Ayetin Tefsiri