NÂZİÂT SURESİ


Ayet Getir
79-NÂZİÂT 25. Ayet

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

Fe ehazehullâhu nekâlel âhırati vel ûlâ.

Bayraktar Bayraklı

Böylece Allah, onu âhiret ve dünya azabıyla cezalandırdı.


Edip Yüksel

Sonunda, ALLAH onu ahiret ve dünya cezasına çarptı.


Erhan Aktaş

Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla cezalandırdı.


Muhammed Esed

Bunun üzerine Allah onu yakalayıp hesaba çekti (ve bunu) hem bu dünyada hem de öteki dünyada uyarıcı bir örnek yaptı.


Mustafa İslamoğlu

Sonunda Allah, onu ahiret ve dünya azabıyla (aleme) ibret olsun diye yakaladı.


Süleyman Ateş

Allâh da onu, sonun ve ilkin (âhiretin ve dünyânın) azâbıyle cezâlandırdı.


Süleymaniye Vakfı

Allah da onu yakaladı, çağdaşlarına ve sonrakilere ibretlik yaptı.


Yaşar Nuri Öztürk

Bunun üzerine Allah, onu sonraya ve önceye ibret olmak üzere bir ceza ile çarptı.


Ayetin Tefsiri