KADR (KADİR) SURESİ

Ayet Getir

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr(kadri).

Bayraktar Bayraklı

Biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirdik.


Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.


Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu, Biz, Kuran'ı kadir gecesinde indirmişizdir.


Diyanet Vakfi

Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.


Edip Yüksel

Biz onu Kudret Gecesinde indirdik.


Elmalılı Hamdi Yazır

Elhak biz indirdik onu kadir gecesi


Muhammed Esed

Biz bu (ilahi kelam)ı Kadir Gecesi'nde indirdik.


Mustafa İslamoğlu

Elbet onu kadir-kıymet gecesinde Biz indirmeye (başlamışızdır).


Seyyid Kutub

Biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik.


Süleyman Ateş

Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik.


Süleymaniye Vakfı

Biz Kur’ân’ı kadir gecesinde indirdik.


Tefhim-ul Kuran

Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik.


Yaşar Nuri Öztürk

Biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik.


وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr(kadri).

Bayraktar Bayraklı

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Cemal Külünkoğlu

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?


Diyanet İşleri (eski)

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?


Diyanet Vakfi

Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?


Edip Yüksel

Kudret Gecesi ne kadar önemlidir, bilir misin?


Elmalılı Hamdi Yazır

Ne bildirdi ki sana? Ne kadir gecesi?


Muhammed Esed

Bilir misin nedir Kadir Gecesi?


Mustafa İslamoğlu

Bilir misin o kadir-kıymet gecesinin mahiyeti nedir?


Seyyid Kutub

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Süleyman Ateş

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?


Süleymaniye Vakfı

Kadir gecesi nedir, sen nereden bileceksin? (Öyleyse dinle!)


Tefhim-ul Kuran

Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir?


Yaşar Nuri Öztürk

Kadir Gecesi'nin niteliğini sana gösteren nedir?


لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

Leyletul kadri hayrun min elfi şehrin.

Bayraktar Bayraklı

Kadir gecesi bin aydan daha değerlidir.


Cemal Külünkoğlu

Kadir gecesi (ihtiva ettiği değer bakımından, içinde kadir gecesi olmayan) bin aydan daha hayırlıdır.


Diyanet İşleri (eski)

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


Diyanet Vakfi

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.


Edip Yüksel

Kudret Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.


Elmalılı Hamdi Yazır

Bin aydan hayırdır o kadir gecesi


Muhammed Esed

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır:


Mustafa İslamoğlu

O kadir-kıymet gecesi bin aydan daha hayırlıdır.


Seyyid Kutub

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


Süleyman Ateş

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.


Süleymaniye Vakfı

Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.


Tefhim-ul Kuran

Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.


Yaşar Nuri Öztürk

Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır!


تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

Bayraktar Bayraklı

Melekler ve Rûh/Cebrail, o gece Rablerinin izniyle her türlü iş için iner dururlar.


Cemal Külünkoğlu

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için arka arkaya inerler.


Diyanet İşleri (eski)

Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.


Diyanet Vakfi

O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.


Edip Yüksel

Denetçiler ve Ruh (Cebrail) o gece Rab’lerinin izniyle tüm buyrukları yerine getirmek için inerler.


Elmalılı Hamdi Yazır

İner peyderpey melâike ve ruh onda, izniyle rablarının her bir emirden


Muhammed Esed

o gece melekler, Rablerinin izniyle ilahi bir esin taşıyarak bölük bölük inerler; (insanı) her türlü (kötülük)ten


Mustafa İslamoğlu

Melekler, vahiyle beraber o gece inerler de inerler, Rablerinin izniyle, hayatın her alanına dair


Seyyid Kutub

Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner.


Süleyman Ateş

Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner.


Süleymaniye Vakfı

O gece melekler, her bir konuyla ilgili ruh (aldıkları emir) yanlarında, Rablerinin izniyle inerler.[*] [*] Hâ, Mîm. Her şeyi açıklayan Kitaba yemin olsun, Biz onu mübarek bir gecede indirdik, biz insanları uyarırız. Karara bağlanmış görevler o gece taksim edilir. Tarafımızdan verilmiş bir emre göre elçileri (melekleri) yerlerine göndeririz. Bu, Rabbinin bir ikramıdır, o işitir ve bilir. (Duhân 44/1-6) O gece meleklere görev taksimatı yapılır ve her biri, aldığı emirle görev yerine gitmek için Arş’tan ayrılırlar. Ruh 20 âyette geçer ve oldukça kapsamlı bilgiler verilir. Bu suredeki ruh, emir kelimesiyle birlikte geçmiştir. Bu şekilde üç âyet daha vardır. İlk âyet şöyledir: “Sana o ruhu soruyorlar.  De ki: “Ruh Rabbimizin emridir. Size ilimden sadece az bir şey verilmiştir.” (İsra 17/85) Bize verilen az ilim ile ilgili olarak şöyle buyurulur: “… Onlar Allah’ın bilgisinden onun imkân verdiği kadarı dışında bir şey kavrayamazlar…” (Bakara 2/255) De ki: “Rabbimin sözleri için denizler mürekkep olsaydı; bir o kadarını daha katsaydık, Rabbimin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi.” (Kehf 18/109) Allah’ın emri olan ruhun bir kısmı Allah’ın indirdiği kitaplardır. Bunu ikinci âyeti bildirmektedir. “Allah, kendi emrinden olan o ruhu meleklerle kullarından seçtiği kimseye indirir ve der ki, “İnsanları uyarın; benden başka ilah yoktur. Öyleyse benden çekinin.” (Nahl 16/2) Kadir gecesi Cebrail aleyhisselamın Muhammed aleyhisselama getirdiği de Allah’ın emrinden bir ruh yani Kur’ân âyetleri idi. Bunu konunun üçüncü âyeti açıkça ifade etmektedir. “İşte bu şekilde sana da emrimizden bir ruh vahyettik. Yoksa sen bu Kitap nedir, o iman nedir, bilmezdin. Ama onu bir nur yaptık, düzenimize uyduğunu gördüğümüz kullarımızı onunla yola getiririz.  Elbette sen doğru yolu gösterirsin.” (Şûrâ 42/52) Allah’ın emrinden olan ruh, Allah’ın kitaplarıyla sınırlı değildir. Çünkü Cebrail aleyhisselam, Kadir Gecesi inen ve sayısını bilmediğimiz meleklerden sadece bir tanesidir. Meryem örneğinde olduğu gibi melekler Peygamber olmayana da inerler. Konuyla ilgili dördüncü âyet böyle bir durumu bildirir. “Bütün katların üstünde olan, hâkimiyeti elinde tutan Allah, insanlara yüzleşme günü uyarısı yapmak için emrinden olan o ruhu kullarından düzenine uyanın içine atar”. (Mümin 40/15) O ruh ile kişi güçlenir ve her konuda Allah’tan yana tavır koymaya başlar. Bu kişilerin özellikleri şu âyette açıklanmıştır: “Tek bir toplum bulamazsın ki, hem Allah’a ve ahiret gününe iman etmiş olsunlar hem de Allah’a ve Elçisine sınır koyan kimseleri sevsinler. Onlar isterse babaları, oğulları, kardeşleri veya aşiretleri olsun. Bunlar Allah’ın kalplerine iman yazdığı ve kendisinden bir ruh ile desteklediği kimselerdir. Onları ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Allah onlardan razı, onlar da ondan razı olmuştur. İşte onlar, Allah’tan yana olanlardır. Bilin ki, Allah’tan yana olanlar umduklarına kavuşurlar.” (Mücadele 58/22) Bütün bu âyetlerden anlaşıldığına göre emir kelimesiyle birlikte zikredilen ruh o emrin içeriğidir. Kadir gecesinde indirilen emirlerden birinin içeriğinin de Kur’ân âyetleri olduğunu gördüğümüze göre Kadr suresinin 4. Âyetinin meali şöyle olur: تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ (معهم) الرُّوحُ ( مِّن كُلِّ أَمْر)  فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم O gece melekler, yanlarında o ruh (emir) olduğu halde Rablerinin izniyle her bir emir için inerler. Kadir gecesinde hakkımızda iyi ölçülerin belirlenmesi için Allah’a çok dua etmeliyiz. İtikâfın Ramazan’da olması ve onun son on gününe tahsis edilmesi de bu tür duaların o günlerde yoğunlaşmasının önemini gösterir. Peygamberimiz her yıl bu günlerde itikâfa girerek bunu yapmıştır. Fecr suresindeki 10 gece Ramazan’daki itikâf gecelerdir.


Tefhim-ul Kuran

Melekler ve ruh, onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.


Yaşar Nuri Öztürk

Melekler ve Rûh, Rablerinin izniyle o gecede her iş için iner de iner!


سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr(fecri).

Bayraktar Bayraklı

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir selâmdır, yani esenliktir.


Cemal Külünkoğlu

O gece, fecrin doğuşuna kadar selamettir (melekler inananlar için selâm verir, dua ederler).


Diyanet İşleri (eski)

O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.


Diyanet Vakfi

O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.


Edip Yüksel

O, tan yeri ağarıncaya kadar esenliktir.


Elmalılı Hamdi Yazır

Bir selâmdır o tâ tan atana kadar


Muhammed Esed

emin kılar bu (gece), ta şafak vaktine kadar.


Mustafa İslamoğlu

tarifsiz bir mutluluğun (formüllerini getirirler); bu durum, fecr doğuncaya kadar sürer.


Seyyid Kutub

O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.


Süleyman Ateş

Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kadar!


Süleymaniye Vakfı

O, tanyeri ağarıncaya kadar esenlik gecesidir.


Tefhim-ul Kuran

Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o.


Yaşar Nuri Öztürk

Bir esenlik ve huzur vardır; sürüp gider o, tan yeri ağarıncaya kadar!