HUCURÂT SURESİ


Ayet Getir
49-HUCURÂT 1. Ayet

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe semîun alîm(alîmun).

Bayraktar Bayraklı

Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyiniz. Allah'a saygı duyunuz. Şüphesiz ki Allah, işitendir; bilendir.


Edip Yüksel

Ey gerçeği onaylayanlar, ALLAH’ın ve elçisinin önüne geçmeyiniz. ALLAH’ı sayınız. ALLAH İşitir, Bilir.


Erhan Aktaş

Ey iman edenler! Allah’ın ve Rasul’ünün iki eli arasında öne geçmeyin1. Allah’a karşı takva2 sahibi olun. Kuşkusuz Allah, Her Şeyi Duyan’dır, Her Şeyi Bilen’dir. 1- Bu bir deyimdir. “El” ve “elin arası”; gücü, imkânı, bilgiyi, iradeyi ifade etmektedir. Bu deyimle kast edilen şudur: Kendi görüş ve düşüncenizi vahyin önüne geçirmeyin. Kendi düşüncenizi vahiymiş gibi öne sürmeyin. Allah’ın vahyini kendinize malzeme yapmayın. 2- Korunma; Allah’ın buyruklarına içtenlikle uyarak; o buyruklarla, kötü ve zararlı şeylere karşı kendisini korumaya, güvenceye almak.


Muhammed Esed

Siz ey imana ermiş olanlar! Allah'ın ve Elçisi'nin (emrettiği şeyin) önüne kendinizi koymayın, Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Çünkü Allah, kuşkusuz her şeyi işiten, her şeyi bilendir.


Mustafa İslamoğlu

Siz ey iman edenler! Asla Allah'ın ve Elçisinin önüne geçmeyin ve sorumlu davranın: çünkü Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir!


Süleyman Ateş

Ey inananlar, Allâh'ın ve Elçisinin önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allâh, işitendir, bilendir.


Süleymaniye Vakfı

Ey inanıp güvenenler! Allah’ın ve Elçisinin önüne geçmeyin[1]. Allah’tan çekinin; o dinler ve bilir. [*] Önüne geçmeyin manasını verdiğimiz kelime takdim kökünden “lâ tukaddimû(لَا تُقَدِّمُوا)” dür. Benzeşik(müteşabih) ayeti Ahzab 33/36’dır. Allah ve Elçisi bir konuda karar verince artık o karar uygulanır.Bunlar Kitapta doğrudan hikmet şeklinde bildirilmiş hükümlerdir. Örneğin, miras paylaşımı, savaş hukuku, boşanma hukuku böyledir. Elçi’ye itaat Allah’a itaattir çünkü elçinin getirdiği Allah’ın sözüdür.


Yaşar Nuri Öztürk

Ey iman edenler! Allah'ın ve resulünün önüne geçmeyin! Allah'tan korkun! Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir.


Ayetin Tefsiri