HAŞR SURESİ


Ayet Getir
59-HAŞR 1. Ayet

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Bayraktar Bayraklı

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı anmaktadır. O, mülkünde galiptir; hikmet sahibidir.


Edip Yüksel

Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ı yüceltir. O Üstündür, Bilgedir.


Erhan Aktaş

Göklerde ve yerde bulunanlar, Allah’ı tesbih1 etmektedir. O, Mutlak Üstün Olan’dır, En İyi Hüküm Veren’dir. 1- Allah’ı kendisine yakışmayan niteliklerden uzak tutmak, her türlü noksanlıktan arındırmak.


Muhammed Esed

Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ın sınırsız şanını yüceltir; çünkü yalnız O'dur izzet ve hikmet sahibi.


Mustafa İslamoğlu

Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey Allah için hareket etti de, (bu sonuç öyle alındı): zira O'dur her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden.


Süleyman Ateş

Göklerde ve yerde bulunan herşey Allâh'ı tesbih etmiş (O'nun şânının eksikliklerden uzak, zâtının yüce olduğunu anmışlar)dır. O, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Süleymaniye Vakfı

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'a boyun eğer. Üstün olan ve doğru kararlar veren O’dur.


Yaşar Nuri Öztürk

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.


Ayetin Tefsiri