FECR SURESİ

Ayet Getir

وَالْفَجْرِ

Vel fecri.

Bayraktar Bayraklı

(1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki,


Cemal Külünkoğlu

Tan yerinin ağarmasına (şafağa),


Diyanet İşleri (eski)

Tanyerinin ağarmasına and olsun;


Diyanet Vakfi

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?


Edip Yüksel

Andolsun tan vaktine,


Elmalılı Hamdi Yazır

Kasem olsun ki fecre


Muhammed Esed

Şafağı düşün


Mustafa İslamoğlu

(Karanlığı) yarıp çıkan sabah vakti şahit olsun!


Seyyid Kutub

Andolsun tanyerinin ağarmasına!


Süleyman Ateş

Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına),


Süleymaniye Vakfı

O fecir vaktine bakın,


Tefhim-ul Kuran

Fecre andolsun,


Yaşar Nuri Öztürk

Yemin olsun tan yerinin ağırma vaktine,


وَلَيَالٍ عَشْرٍ

Ve leyâlin aşrın.

Bayraktar Bayraklı

(1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki,


Cemal Külünkoğlu

On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine yahut Ramazan'ın son on gecesine),


Diyanet İşleri (eski)

Zilhicce ayının ilk on gecesine and olsun;


Diyanet Vakfi

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?


Edip Yüksel

On geceye,


Elmalılı Hamdi Yazır

Ve leyâli aşre


Muhammed Esed

ve on geceyi!


Mustafa İslamoğlu

O tarifsiz on gece şahit olsun!


Seyyid Kutub

On geceye,


Süleyman Ateş

On geceye,


Süleymaniye Vakfı

On geceye[*] bakın, [*] Taberî’de ve birçok tefsirde bunların Ramazan’ın son on günü, Zilhicce’nin ilk on günü veya Muharrem’in ilk on günü olduğuna dair görüşler nakledilir. Ramazan’ın son on günü olması uygun gözükmektedir. Çünkü Peygamberimiz, (Bakara 2/187). âyette yer alan itikâf ibadetini bu günlerde yapmış ve Kadir gecesinin bu günlerden birine rastlayan gece olduğunu bildirmiştir.


Tefhim-ul Kuran

On geceye,


Yaşar Nuri Öztürk

On geceye,


وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

Veş şef’ı vel vetri.

Bayraktar Bayraklı

(1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki,


Cemal Külünkoğlu

Çift ve tek (olarak yaratılan şeyler)e,


Diyanet İşleri (eski)

Herşeyin çiftine de, tekine de and olsun;


Diyanet Vakfi

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?


Edip Yüksel

Çifte ve teke,


Elmalılı Hamdi Yazır

Ve şef'ü vetre


Muhammed Esed

Çok olanı ve Tek olanı düşün!


Mustafa İslamoğlu

Çift ve tek şahit olsun


Seyyid Kutub

Çifte ve teke.


Süleyman Ateş

Çift'e ve tek'e,


Süleymaniye Vakfı

O gecelerin çiftine de tekine de bakın.


Tefhim-ul Kuran

Çift'e ve tek'e,


Yaşar Nuri Öztürk

Çifte ve teke,


وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

Vel leyli izâ yesr(yesri).

Bayraktar Bayraklı

(1-4) Şafak vaktine, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, geçip giden geceye yemin olsun ki,


Cemal Külünkoğlu

Geçip gittiği zaman geceye andolsun ki, (inkârcılar mutlaka azaba uğrayacaklardır)!


Diyanet İşleri (eski)

(4-5) Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?


Diyanet Vakfi

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?


Edip Yüksel

Ve geçmekte olan geceye.


Elmalılı Hamdi Yazır

Ve geceye, geçeceği sıra


Muhammed Esed

Kendi yolunda akıp giden geceyi düşün!


Mustafa İslamoğlu

Sabaha yürüyen gece şahit olsun!


Seyyid Kutub

Gitmekte olan geceye.


Süleyman Ateş

Gitmekte olan geceye.


Süleymaniye Vakfı

Geçip giderken o tek geceye özellikle bakın.


Tefhim-ul Kuran

Akıp gittiği zaman geceye.


Yaşar Nuri Öztürk

Yola koyulduğu zaman geceye.


هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

Hel fî zâlike kasemun li zî hicr(hicrin).

Bayraktar Bayraklı

Bunda, akıl sahibi için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?


Cemal Külünkoğlu

Nasıl bun(lar)da, akıl sahibi olan(lar) için bir yemin (değeri) var değil mi?


Diyanet İşleri (eski)

(4-5) Gelip geçen geceye and olsun ki, bunların her biri akıl sahibi için birer yemine değmez mi?


Diyanet Vakfi

(1-5) Fecre, on geceye (haccın on gecesine), çifte ve teke, (her şeyi karanlığı ile) örttüğü an geceye yemin ederim ki, akıl sahibi için bunlarda elbette bir yemin (değeri) var, değil mi?


Edip Yüksel

Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir?


Elmalılı Hamdi Yazır

Nasıl bunlarda bir akıl sahibi için bir kasem var değil mi?


Muhammed Esed

Düşün bütün bunları; bunlarda, akıl sahipleri için hakikatin sağlam bir kanıtı yok mudur?


Mustafa İslamoğlu

Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur?


Seyyid Kutub

Ki bunlarda akıl sahipleri için birer yemin değeri var.


Süleyman Ateş

Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!)


Süleymaniye Vakfı

Bunlarda kendine hâkim olan kişinin dikkatle eğilmesi gereken şeyler vardır, değil mi?


Tefhim-ul Kuran

Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi?


Yaşar Nuri Öztürk

Nasıl, bunlarda akıl sahibi için bir yemin var mı?


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

E lem tera keyfe feale rabbuke bi âd(âdin).

Bayraktar Bayraklı

Görmedin mi Rabbin nasıl yaptı ‘Âd kavmine,


Cemal Külünkoğlu

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?


Diyanet Vakfi

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Edip Yüksel

Görmedin mi Efendin ne yaptı Ad halkına?


Elmalılı Hamdi Yazır

Görmedin mi rabbın nasıl yaptı Ad'e?


Muhammed Esed

Bilmez misin Rabbin neler yaptı Ad (halkın)a,


Mustafa İslamoğlu

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine,


Seyyid Kutub

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine?


Süleyman Ateş

Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd (kavmin)e?


Süleymaniye Vakfı

Hiç görmedin mi Rabbin, nasıl bir ceza uyguladı Ad Halkına(Kavmine)[*]? [*] Hud aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği kavim. Onlara uygulanan ceza şu âyetlerde geçmektedir: Hud 11/58-60, Şuarâ 26/129, Fussilet 41/13-16, Ahkâf 46/21-26, Zariyat 51/41-42, Kamer 54/18-21, El- Hâkka  69/6-8.


Tefhim-ul Kuran

Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?


Yaşar Nuri Öztürk

Görmedin mi ne yaptı Rabbin Âd kavmine?


إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

İreme zâtil ımâdi.

Bayraktar Bayraklı

(7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?


Cemal Külünkoğlu

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?


Diyanet Vakfi

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Edip Yüksel

Yüksek kulelere sahip İrem’e ki;


Elmalılı Hamdi Yazır

İreme zâtil'imâd'e


Muhammed Esed

çok sütunlu İrem (halkına),


Mustafa İslamoğlu

sütun (gibi bina)lar sahibi İrem'e


Seyyid Kutub

Yüksek sütunlu İrem'e.


Süleyman Ateş

Sütunlu İrem'e?


Süleymaniye Vakfı

Sütunlu İrem’e de.


Tefhim-ul Kuran

'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?


Yaşar Nuri Öztürk

Sütunlarla dolu İrem'e,


الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

Elletî lem yuhlak misluhâ fîl bilâd(bilâdi).

Bayraktar Bayraklı

(7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem'e?


Cemal Külünkoğlu

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Diyanet İşleri (eski)

(6-8) Rabbinin, hiçbir memlekette benzeri ortaya konmayan sütunlara sahip İrem şehrinde oturan Ad milletine ne ettiğini görmedin mi?


Diyanet Vakfi

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Edip Yüksel

Hiçbir ülkede eşi ortaya konmamıştı.


Elmalılı Hamdi Yazır

Ki o beldeler içinde misli yaradılmamıştı


Muhammed Esed

ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?


Mustafa İslamoğlu

ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti?


Seyyid Kutub

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.


Süleyman Ateş

Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.


Süleymaniye Vakfı

Öyle bir şehir ki onun gibisi yaratılmamıştı.


Tefhim-ul Kuran

Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.


Yaşar Nuri Öztürk

Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.


وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

Ve semûdellezîne câbûs sahra bil vâdi.

Bayraktar Bayraklı

Vâdide kayaları yontup evler yapan Semûd kavmine?


Cemal Külünkoğlu

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Diyanet İşleri (eski)

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?


Diyanet Vakfi

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Edip Yüksel

Vadideki kayaları oyan Semud’a?


Elmalılı Hamdi Yazır

Ve vâdîlerde kayaları kesen Semûd'e


Muhammed Esed

Ve vadide kayaları oymuş olan Semud (halkın)a?


Mustafa İslamoğlu

Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan Semud'a?


Seyyid Kutub

Vadide kayaları oyarak evler yapan Semud kavmine?


Süleyman Ateş

Vâdi('l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e?


Süleymaniye Vakfı

Bir de o vadideki kayaları oyan Semûd’a[*] [*] Salih aleyhisselamın peygamber olarak gönderildiği kavim. Onlara uygulanan ceza şu âyetlerde geçmektedir: Araf 7/73-79, Hud 11/61-68, Şuarâ 26/141-159, Neml 27/45-53, Fussilet 41/17-18, Zariyat 51/43-45, Kamer 54/23-31, El-Hâkka 69/5, Şems 91/11-15.


Tefhim-ul Kuran

Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?


Yaşar Nuri Öztürk

Ve ne yaptı vadide kayaları oyan Semûd kavmine?


وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

Ve firavne zîl evtâdi.

Bayraktar Bayraklı

Saltanat sahibi Firavun'a.


Cemal Külünkoğlu

(6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih'in kavmi) Semûd'a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun'a neler yaptığını görmedin mi?


Diyanet İşleri (eski)

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?


Diyanet Vakfi

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Edip Yüksel

Ve büyük bir güce sahip olan Firavuna?


Elmalılı Hamdi Yazır

Ve o kazıkların sahibi Fir'avn'e


Muhammed Esed

Ve (pek çok) çadır direğine sahip Firavun'a?


Mustafa İslamoğlu

Ve (pirametlerle dünyaya) kazık çakan Firavun'a?


Seyyid Kutub

ve kazıklar sahibi Firavun'a.


Süleyman Ateş

Ve kazıklar sâhibi Fir'avn'a?


Süleymaniye Vakfı

Bir de kazıklı Firavun’a nasıl ceza vermişti?


Tefhim-ul Kuran

Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a?


Yaşar Nuri Öztürk

Ve kazıklar sahibi Firavun'a.


الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

Ellezîne tagav fîl bilâd(bilâdi).

Bayraktar Bayraklı

(11-14) O ülkelerde haddi aşanları, oralarda bozgunculuğu arttıranları nasıl yok ettiğini bilmez misin? Rabbin onların üzerine azap kırbacını indirmiştir. Rabbin kesinlikle gözetmektedir.


Cemal Külünkoğlu

(11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.


Diyanet İşleri (eski)

(9-12) Vadide kayaları kesip yontan Semud milletine, memleketlerde aşırı giden, oralarda bozgunculuğu artıran, sarsılmaz bir saltanat sahibi Firavun'a Rabbinin ne ettiğini görmedin mi?


Diyanet Vakfi

(6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun'a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.


Edip Yüksel

Tüm bunlar ülkelerinde azmışlardı.


Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar ki memleketlerde tuğyan etmişlerdi de


Muhammed Esed

(Onlar) toprakları üzerinde hak ve adalet sınırlarını aştılar;


Mustafa İslamoğlu

Onların hepsi de kendi ülkelerinde haddi aşmış kimselerdi;


Seyyid Kutub

Bunlar ülkelerinde azmışlardı.


Süleyman Ateş

Bunlar ülkelerde azmışlardı.


Süleymaniye Vakfı

Bunlar ülkelerinde azgınlık etmiş kimselerdi.


Tefhim-ul Kuran

Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.


Yaşar Nuri Öztürk

Bunlar, ülkelerde azıp zulmetmişlerdi.