FÂTİHA SURESİ

Ayet Getir

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bismillâhir rahmânir rahîm.

Bayraktar Bayraklı

Rahmet ve merhametin kaynağı olan Allah'ın adıyla.


Cemal Külünkoğlu

Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.


Diyanet İşleri (eski)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:


Diyanet Vakfi

Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.


Edip Yüksel

Rahman, Rahim Allah’ın ismiyle


Elmalılı Hamdi Yazır

Rahmân, Rahîm Allahın ismiyle


Muhammed Esed

RAHMAN, RAHİM ALLAH ADINA


Mustafa İslamoğlu

Rahman rahim Allah'ın adıyla


Seyyid Kutub

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Süleyman Ateş

Rahmân ve Rahim Allâh'ın adıyla


Süleymaniye Vakfı

İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla,


Tefhim-ul Kuran

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla


Yaşar Nuri Öztürk

Rahman ve Rahîm Allah'ın adıyla...


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

El hamdu lillâhi rabbil âlemîn (âlemîne).

Bayraktar Bayraklı

Bütünüyle övgü, âlemlerin rabbi Allah'a aittir.


Cemal Külünkoğlu

Hamd (övme ve övülmenin her türlüsü), âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.


Diyanet İşleri (eski)

Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Diyanet Vakfi

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Edip Yüksel

Övgü, evrenlerin Efendisi ALLAH’adır.


Elmalılı Hamdi Yazır

Hamd, o rabbiâlemîn,


Muhammed Esed

Her türlü övgü yalnızca Allah'a özgüdür, bütün alemlerin Rabbi,


Mustafa İslamoğlu

Hamd, bütün alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


Seyyid Kutub

Hamd, tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.


Süleyman Ateş

Âlemlerin Rabbi (sâhibi, yetiştiricisi) Allah'a hamdolsun.


Süleymaniye Vakfı

Her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır.[*] [*] Üç tip övgü vardır. Birincisi kişiyi kendi katkısı olmayan bir şeyden dolayı övmektir. Boyu uzun, zeki, iyi bir aileye mensup sözleri böyledir. Ona medih denir. İkincisi iyi bir şey yaptığı için övmektir. Güzel yemek yapar, arkadaşlığı iyidir gibi sözler buna girer. Övgünün bu türüne hamd denir. Üçüncüsü, bize yapılan bir iyilikten dolayı övmektir. Bana güzel bir yemek ikram etti demek gibi. Buna da şükür denir. Allah’tan başka hiç kimse, her şeyi güzel yapamaz. Bu yüzden her şeyi güzel yapan yalnız Allah’tır. Bu, “el-hamdu lillah”ın Türkçe karşılığıdır.


Tefhim-ul Kuran

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.


Yaşar Nuri Öztürk

Hamt, âlemlerin Rabbi Allah'adır.


الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Er rahmânir rahîm(rahîmi).

Bayraktar Bayraklı

O, rahmet ve merhametin kaynağıdır.


Cemal Külünkoğlu

(O) Rahman'dır (dünyada bütün mahlukata sınırsız merhamet edendir), Rahimdir (ahirette ise yalnız mü'minlere merhamet edecek olandır).


Diyanet İşleri (eski)

O Rahman ve Rahim'dir,


Diyanet Vakfi

O, rahmândır ve rahîmdir.


Edip Yüksel

Rahman, Rahim (Merhametli).


Elmalılı Hamdi Yazır

o rahman, rahîm,


Muhammed Esed

Rahman, Rahim,


Mustafa İslamoğlu

O özünde rahmet sahibi, işinde rahmet sahibidir.


Seyyid Kutub

Rahman ve Rahim


Süleyman Ateş

(O) Rahmân'dır, Rahim'dir.


Süleymaniye Vakfı

O, bütün varlıkların Sahibidir.[*] İyiliği sonsuz, ikramı boldur. [*] Arapça olan “Rab” kelimesinin en uygun karşılığı “sahip”tir. Evin sahibine rabb’ud-dâr (Müfredât), sermaye sahibine de rabb’ül- mal denir. Yusuf aleyhisselam, kralın gönderdiği köleye şöyle demişti: “Rabbine dön de sor bakalım, ellerini kesen kadınların derdi neymiş? Benim Rabbim onların oyunlarını bilir.” (Yusuf 12/50) Bu âyette rab kelimesinin hem Allah hem de kölenin sahibi olan kral için kullanılması tercihimizin doğru olduğunu gösterir.  


Tefhim-ul Kuran

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.


Yaşar Nuri Öztürk

Rahman'dır, Rahîm'dir O.


مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ

Mâliki yevmid dîn(dîne).

Bayraktar Bayraklı

Din/ceza ve ödül gününün sahibidir.


Cemal Külünkoğlu

Yargı (ceza ve mükâfat) gününün sahibidir.


Diyanet İşleri (eski)

Din Gününün sahibidir.


Diyanet Vakfi

Ceza gününün mâlikidir.


Edip Yüksel

Yargı Gününün sahibi.


Elmalılı Hamdi Yazır

o din gününün maliki Allâh'ın.


Muhammed Esed

Hesap Günü'nün Hakimi.


Mustafa İslamoğlu

O, Hesap Günü'nün hakimidir.


Seyyid Kutub

Din gününün sahibi (maliki)


Süleyman Ateş

Din (cezâ ve mükâfât) gününün sâhibidir.


Süleymaniye Vakfı

Hesap verme [*] gününde yetki O’nundur.  [*] Din, deyn=jj5 kökünden adet, durum; ceza, karşılık görme ve itaat anlamlarına gelir(es-Sıhah). Boyun eğme ve karşılık görme anlamları öne çıkar. Dinde boyun eğilen Allah’tır. Onun emirlerine uyulur ve onun vereceği karşılık beklenir. Hesap günü de bu konudaki hesabın görüleceği gündür. Bir çok topluluk, Allah’ı ikinci sıraya koyar ve kendilerine göre yeni kurallar belirler. Bunu yapanlar Allah’ın müşrik saydığı ve asla affetmeyeceği kimselerdir.


Tefhim-ul Kuran

(2-4) Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve Din gününün maliki olan Allah'adır.


Yaşar Nuri Öztürk

Din gününün Mâlik'i, sultanıdır O...


إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

İyyâke na’budu ve iyyâke nestaîn(nestaînu).

Bayraktar Bayraklı

Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.


Cemal Külünkoğlu

(Ey Rabbimiz!) Yalnız sana ibadet/kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.


Diyanet İşleri (eski)

Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.


Diyanet Vakfi

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.


Edip Yüksel

Ancak sana hizmet eder, ancak senden yardım dileriz.


Elmalılı Hamdi Yazır

Sade sana ederiz kulluğu, ibadeti ve sade senden dileriz avni, inayeti yarab!


Muhammed Esed

Yalnız Sana kulluk eder; ve yalnız senden yardım dileriz.


Mustafa İslamoğlu

(Rabbimiz!) Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz.


Seyyid Kutub

(Allah'ım!) Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dileriz.


Süleyman Ateş

(Ya Rabbi) Ancak sana kulluk eder, ancak Senden yardım isteriz!


Süleymaniye Vakfı

(Allah’ım!) Yalnız sana kul olur ve yalnız senden yardım dileriz.


Tefhim-ul Kuran

Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Sen'den yardım dileriz.


Yaşar Nuri Öztürk

Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.


اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ

İhdinâs sırâtel mustakîm(mustakîme).

Bayraktar Bayraklı

(6-7) Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!


Diyanet İşleri (eski)

Bizi doğru yola eriştir.


Diyanet Vakfi

Bize doğru yolu göster.


Edip Yüksel

Bizi doğru yola ilet.


Elmalılı Hamdi Yazır

Hidayet eyle bizi doğru yola


Muhammed Esed

Bizi dosdoğru yola ilet,


Mustafa İslamoğlu

Bizi yönelt Dosdoğru Yol'a;


Seyyid Kutub

Bizleri doğru yola ilet,


Süleyman Ateş

Bizi doğru yola ilet!


Süleymaniye Vakfı

Bizi doğru yoluna kabul et;


Tefhim-ul Kuran

(6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.


Yaşar Nuri Öztürk

Dosdoğru giden yola ilet bizi...


صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn(dâllîne).

Bayraktar Bayraklı

(6-7) Bizi doğru yola, yani kendilerini nimetlendirdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapıkların yoluna değil!


Cemal Külünkoğlu

(6-7) Bizi doğru yola, kendilerine (lütuf ve ikramda bulunarak) nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil.


Diyanet İşleri (eski)

Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.


Diyanet Vakfi

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!


Edip Yüksel

Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna…


Elmalılı Hamdi Yazır

O kendilerine in'am ettiğin mes'utların yoluna. Ne o gadap olunanların ne de sapgınların


Muhammed Esed

Nimet bahşettiklerinin yoluna; gazab(ın)a uğrayanların ve sapkınlarınkine değil!


Mustafa İslamoğlu

Nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıtanların yoluna değil!


Seyyid Kutub

Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna; gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.


Süleyman Ateş

ni'met verdiğin kimselerin yoluna. Kendilerine gazabedilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil. (ya Rabbi)!


Süleymaniye Vakfı

Mutluluk verdiğin kimselerin yoluna. Gazaba uğramamış ve sapıtmamış olanların yoluna. (Amin) [*] [*] Kim Allah’a ve Elçisine boyun eğerse onlar, Allah’ın mutluluk (nimet) verdiği nebiler, doğru kişiler, bilginler ve iyilerle beraber olacaklardır. Onlar ne iyi arkadaştırlar! (Bkz:Nisa4/69)


Tefhim-ul Kuran

(6-7) Bizi dosdoğru yola ilet, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıklarınkine değil.


Yaşar Nuri Öztürk

Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna...