ALAK SURESİ


Ayet Getir
96-ALAK 17. Ayet

فَلْيَدْعُ نَادِيَه

Felyed’u nâdiyehu.

Bayraktar Bayraklı

(15-18) Hayır hayır! Eğer bu yaptığından vazgeçmezse, derhal onu o yalancı, günahkâr alnından yakalarız. O, hemen gidip meclisini çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız.


Edip Yüksel

O zaman haydi çağırsın kurultayını.


Erhan Aktaş

Haydi, yardımcılarını çağırsın.


Muhammed Esed

Bırak, kendi aklının (asılsız, düzmece) tavsiyelerini (yardımına) çağırsın,


Mustafa İslamoğlu

haydi o kendi örgütünü çağırsın,


Süleyman Ateş

O zaman (o gitsin) de meclisini (adamlarını) çağırsın.


Süleymaniye Vakfı

Çağırsın bakalım yandaşlarını.


Yaşar Nuri Öztürk

Hadi çağırsın derneğini/kurultayını!


Ayetin Tefsiri

MEAL
17.) haydi o kendi örgütünü20 çağırsın,
(M.İ)

TEFSİR
Girişte açıkladığımız gibi, Ebu Cehil'in tehdidine karşı Rasulullah onu terslediğinde şöyle demişti: "Ey Muhammed! Sen kime güvenerek beni korkutuyorsun? Tanrıya yemin ederim ki, burada en fazla yardımcısı olan benim." Bunun üzerine şöyle buyurulmuştur: "O himaye edicilerini çağırsın."
(MEVDUDİ)
“Felyed'û nêdiyeh” haydi o kendi kulübünü çağırsın bakalım, kendi taraftarlarını, kendi takımını çağırsın bakalım.
20 Müşrik Mekke'nin şehir senatosu Daru'n-Nedve'ye bir gönderme. Bu bağlamda örgütlü küfrü ifade eder. (Kelimenin lugâvî tahlili için bkz. 89/Ankebût: 29, not 38.)
(M.İSLAMOĞLU)